Kleine ingreep

Indien u een dermatologische ingreep wil laten uitvoeren (bvb. moedervlek wegnemen), ziet dokter Terras u eerst graag op de raadpleging om het letsel te bekijken, u voldoende uitleg te geven over het verloop van de ingreep, het te verwachten resultaat en samen met u een geschikte afspraak te maken. Indien u zwanger bent of borstvoeding geeft, worden niet-dringende ingrepen best uitgesteld.

Voor sommige grotere letsels, kan het zijn dat er een afspraak in het ziekenhuis (AZ Damiaan Oostende) gepland wordt.

Verwittig uw arts indien u vroeger reeds een reactie vertoonde op plaatselijke verdoving (bij de tandarts bvb.) en vermeld steeds gekende allergieën aan latex en dergelijke.
Bloedverdunners (aspirine, asaflow, xarelto, marevan, eliquis,…) dienen niet gestopt te worden.
U hoeft niet nuchter te zijn.