Praktische info

Wat meenemen op consultatie?

• Uw identiteitskaart
• Een lijst met de medicatie die u inneemt
• Een klevertje van de mutualiteit
• Laatste resultaten van bloedanalyses, verslagen van andere artsen (op te vragen via uw huisarts), indien relevant

Betalingsmiddelen
Betaling kan momenteel enkel contant.

De arts is niet geconventioneerd en werkt dus niet aan de officiële tarieven, zoals vastgelegd in het akkoord tussen artsen en ziekenfondsen.